Luty 19 2018 10:31:29
Nawigacja
Harmonogram naboru
Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu
rekrutacyjnym
1Złożenie podania do szkoły8.05 - 9.06. 2017 r.
Złożenie podania do szkoły ponadgimnazjalnej sportowej lub szkoły ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej z oddziałem sportowym8.05 – 23.05.2017 r.
2Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziału sportowegodo 5.06.2017 r.
3Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznejdo 9.06.2017 r.
4Dostarczenie do szkoły świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego23 -27.06.2017 r.
do godz. 15.00
5Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną podań i dokumentów8.05 – 27.06.2017 r.
6Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 30.06.2017 r.
do godz. 10.00
7Dostarczenie przez rodzica lub kandydata pełnoletniego brakujących dokumentów, o ile nie zostały złożone wcześniej30.06 – 5.07.2017 r.
8Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych7.07.2017 r.
do godz. 10.00
17,192 unikalne wizyty PA