Czerwiec 19 2018 19:38:50
Nawigacja
Internat

Internat jest przytulnie urz─?dzonym obiektem po??o??onym na terenie ogrodzonym i oddalonym od ruchliwych ulic. Przy internacie znajduje sie boisko do gier zespo??owych ( koszyk??wka, siatk??wka, pi??ka r─?czna, pilka no??na).

Uczniowie klas pierwszych s─? zwolnieni z op??aty sta??ej za internat!

Do dyspozycji uczni??w oddajemy:

  • Pokoje 2-, 3-osobowe
  • W─?z??y sanitarne przy ka??dym pokoju
  • Du??─? stolowk─? (ok. 120 os??b ) z dobr─? domow─? kuchni─?
  • Kawiarenk─? telewizyjn─?
  • Swietlic─? internetow─?
  • Gabinet piel─?gniarki
  • Du??e obiekty sportowe w budynku szko??y
  • Monitorowany parking przy budynku internatu

Wiecej informacji pod numerem 0-13-435-18-11

21,950 unikalne wizyty PA